لینک دات آی آر

مختصر و مفید

مدیریت – تاریخچه خلاصه و کاربردی - در قرن بیستم- DarianTeam
بسیاری از افراد اصطلاحات Management و Leadership را با هم در نظر می گیرند. عملکرد مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است.
لینک کوتاه
تعداد بازدید
122

آمار براساس بازدید در 30 روز اخیر

آمار براساس کشور های بازدید کننده

آمار براساس بازدید در 30 ماه اخیر

آمار بر اساس صفحات ارجاع دهنده

darianteam.ir
12
ls1.ir
23